Rozwód z winy małżonka

19238418_s

Często reprezentuję strony w sprawach rozwodowych, więc zdaję sobie sprawę, że prawne zakończenie  związku wiąże się z dużym stresem dla małżonków.  Kwestia winy przy rozwodzie wywołuje wiele emocji,  a sala sądowa jeszcze je potęguje. Jednak na  zgodny wniosek stron sąd może zaniechać orzekania w tym zakresie.  W sytuacji, gdy istnieje spór co do tego czy i kto jest winny rozkładu pożycia, małżonek, który obarcza winą drugą stronę musi to wykazać. 

Z doświadczenia zawodowego wiem, że przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego mogą być  naprawdę różne i nie zawsze są zawinione.   Bywa, że strony wskazują na  wszelkie możliwe powody nieudanego związku, tymczasem dla rozstrzygnięcia istotne są tylko te przyczyny, które faktycznie  doprowadziły  do ustania więzi między żoną a mężem.  W  jednym małżeństwie pewne zachowanie jak np. rozrzutność może powodować rozkład pożycia, a w innym taka sama sytuacja może w ogóle nie wpływać  na relacje między stronami.

Na czym polega wina rozkładu pożycia małżeńskiego? Przede wszystkim na ujemnej ocenie moralnej postępowania małżonka i wiąże się z  umyślnym bądź nieumyślnym naruszeniem przez niego  obowiązków, jakie wynikają z zawarcia małżeństwa tj. wspólnego pożycia, wzajemnej pomocy i wierności, współdziałania dla dobra rodziny.

Do częstych zawinionych przyczyn rozkładu pożycia należy:  zdrada małżeńska,  zachowania stanowiące tzw. „pozory zdrady”  ( np. sms-y, maile, zdjęcia o treści świadczącej o dużej zażyłości wobec osoby trzeciej), alkoholizm, naganny stosunek do członków rodziny drugiego małżonka, rozrzutność, urządzanie gorszących awantur, bicie współmałżonka, obrzucanie go wulgarnymi zniewagami,  brak wsparcia przy wychowywaniu dzieci, brak zainteresowania i troski o zaspokajanie potrzeb materialnych rodziny, hazard,  nieuzasadnione opuszczenie wspólnego domu, nieuzasadniona odmowa współżycia fizycznego, nieuwzględnianie potrzeb drugiego małżonka, czy jakże popularny w dzisiejszych czasach pracoholizm.

W sprawie rozwodowej należy powołać dowody na okoliczność przyczyn rozkładu pożycia małżeńskiego i winy  np. zeznawania stron, świadków, zdjęcia, nagrania rozmów telefonicznych, obdukcje, wyrok karny skazujący za przestępstwo znęcania, e-maile. 

Okoliczności, które mają świadczyć o zawinionym przez małżonka rozkładzie pożycia małżeńskiego oraz dowody na ich poparcie  powinny  być powołane już w pozwie bądź w odpowiedzi na pozew.

www.radca-poznan.eu

KancelariaSylwia Zaręba radca prawny