Pozew o podwyższenie alimentów

Wysokość świadczenia alimentacyjnego wynikającego z orzeczenia sądu albo umowy nie jest niezmienna. W przypadku małoletnich dzieci wraz z wiekiem ich potrzeby wzrastają, pojawiają się nowe związane z nauką, dodatkowymi zajęciami. Zdarza się, że osoba uprawniona zachoruje i wymaga zażywania drogich leków, rehabilitacji, specjalnej diety.

Istotny wzrost  potrzeb osoby uprawnionej albo zwiększenie się możliwości zarobkowych lub majątkowych osoby zobowiązanej może być podstawą  powództwa o podwyższenie alimentów.

W pozwie należy przytoczyć okoliczności świadczące o zasadności naszego roszczenia oraz dowody na ich poparcie.  W przypadku powoływania się na zwiększenie potrzeb osoby uprawnionej należy  wskazać aktualne wydatki i załączyć rachunki.

Osoba uprawniona domagająca się podwyższenia alimentów jest zwolniona od kosztów sądowych.

www.radca-poznan.eu

 KancelariaSylwia Zaręba radca prawny