Jak zmienić nazwisko dziecka?

Gdy oboje rodzice zmienią nazwisko, to taka zmiana rozciąga się automatycznie z mocy prawa na ich małoletnie dzieci. Jeżeli nazwisko zmieniło tylko jedno z rodziców, dla skuteczności zmiany nazwiska dziecka konieczna jest zgoda drugiego rodzica, chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych, nie żyje, nie jest znany albo jest pozbawiony władzy rodzicielskiej. Jeżeli dziecko ukończyło 13 rok życia, do zmiany nazwiska konieczna jest także jego zgoda.
Wniosek o zmianę nazwiska należy złożyć do kierownika USC właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu wnioskodawcy. Jeżeli takiego miejsca nie można ustalić, należy złożyć wniosek do USC właściwego ze względu na ostatnie miejsce pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej. Dla wnioskodawcy, który nie ma w Polsce stałego miejsca zamieszkania właściwość miejscową Urzędu Stanu Cywilnego ustala się według ostatniego miejsca zamieszkania w kraju. W sytuacji, gdy nie ma takiego miejsca lub nie można go ustalić, właściwy będzie kierownik Urzędu stanu cywilnego dla miasta stołecznego Warszawy.
Opłata od wniosku wynosi 37zł. Wnioskodawca musi przy złożeniu wniosku przedłożyć dokument stwierdzający tożsamość.
Wniosek o zmianę nazwiska musi zawierać:
1) dane osoby, której zmiana dotyczy:
a) imię (imiona), nazwisko oraz nazwisko rodowe,
b) adres miejsca zameldowania na pobyt stały lub ostatni pobyt stały,
c) w przypadku braku miejsca zameldowania na pobyt , adres pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące,
d) numer PESEL
2) imię i nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana
3) uzasadnienie
Do wniosku o zmianę nazwiska dołącza się następujące dokumenty:
1) odpis zupełny aktu urodzenia;
2) odpis zupełny aktu małżeństwa;
3) odpisy zupełne aktów urodzenia małoletnich dzieci
4) inne dokumenty uzasadniające zmianę nazwiska.
Dokumentów wymienionych w punkcie 1-3 nie dołącza się, jeżeli znajdują się one w USC, w którym dana osoba ubiega się o zmianę nazwiska.
Jeżeli wniosek składa tylko jeden z rodziców należy dołączyć zgodę drugiego rodzica na zmianę nazwiska dziecka a jeżeli dziecko ukończyło 13 rok życia także jego zgodę. Zarówno zgoda drugiego z rodziców, jak i dziecka, powinny być wyrażone osobiście przed właściwym organem (kierownikiem USC lub jego zastępcą właściwym ze względu na ostatnie miejsc pobytu wnioskodawcy) lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.
W przypadku braku zgody rodzica spór rozstrzyga sąd opiekuńczy. Trzeba wówczas przed złożeniem wniosku do kierownika USC napisać wniosek do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na zmianę nazwiska dziecka. Należy uzasadnić z jakich powodów wnosi się o zgodę na zmianę nazwiska dziecka. Sąd wyrazi zgodę na zmianę nazwiska dziecka, jeżeli uzna, że będzie to zgodne z jego dobrem.

www.radca-poznan.eu

KancelariaSylwia Zaręba radca prawny

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s