Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka

Zdarza się, że spadkodawca zostawił same długi i nie jesteśmy zainteresowani nabyciem spadku.
W takiej sytuacji należy złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku. Jeżeli posiadamy dzieci musimy pamiętać, że z chwilą gdy odrzucimy spadek, nasz udział spadkowy dziedziczą nasi zstępni.  Wprawdzie małoletnie dzieci dziedziczą spadek z dobrodziejstwem inwentarza, co ogranicza odpowiedzialność spadkobiercy za ewentualne długi spadkowe do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku (czyli aktywów spadku), to jednak nie można zapominać, że koszt takiego spisu wykonanego przez komornika nie jest niski i obciąża spadkobiercę. Stąd jeżeli z góry wiadomo, że wysokość długów przekracza wartość spadku, lepiej złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku.

Termin złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku
Termin do założenia oświadczenia o odrzuceniu spadku jest krótki, wynosi 6 miesięcy od momentu, gdy spadkobierca dowiedział się o tytule powołania. W przypadku, gdy małoletnie dziecko staje się spadkobiercą na skutek złożenia przez rodzica oświadczenia o odrzucenia spadku, termin należy liczyć od dnia złożenia takiego oświadczenia.

Gdzie złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku.

Oświadczenie o odrzuceniu spadku może zostać złożone przed notariuszem bądź przez sądem.

Zezwolenie na odrzucenie spadku w imieniu dziecka
Rodzic zgodnie z art. 101 par. 3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego musi mieć zgodę sądu rodzinnego na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka, gdyż jest to czynność przekraczająca zakres zwykłego zarządu. Stosowanie do art. 583 k.p.c. – zezwolenia na dokonanie przez rodziców czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka sąd udziela na wniosek jednego z rodziców po wysłuchaniu drugiego.
W takim postępowaniu sąd oceni czy udzielenie zezwolenia będzie zgodne z dobrem dziecka, czy jego majątek nie ucierpi na skutek udzielenia zgody. Konieczne będzie wykazanie, że rzeczywiście wysokość długów przekracza wartość stanu czynnego spadku.

Postępowanie w sprawie o wyrażanie zgody na odrzucenie spadku a 6 miesięczny termin z art. 1015 par. 1 k.c.
Zdarza się, że sąd wyda stosowną zgodę już po upływie pół roku od momentu, kiedy spadkobierca dowiedział się o tytule powołania. Co w takiej sytuacji? Jeszcze tak niedawno sądy postępowały różnie i nie zawsze z korzyścią dla małoletniego. W dniu 20.11.2013r. w sprawie I CSK 329/13 zostało wydane przez Sąd Najwyższy postanowienie, z którego wynika, że termin do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku przez małoletniego, rozpoczynający bieg od dnia, w którym jego przedstawiciel ustawowy dowiedział się o tytule powołania do dziedziczenia, ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania przed sądem opiekuńczym w przedmiocie uzyskania zgody na odrzucenie spadku.  Przykład:  Rodzic po upływie 3 miesięcy od momentu dowiedzenia się o dziedziczeniu przez dziecko spadku wystąpił do sądu o stosowną zgodę na odrzucenie spadku. Na czas trwania postępowania termin z art. 1015 par. 1 k.c.  ulega zawieszeniu. Po uprawomocnieniu się postanowienia termin biegnie dalej, zatem rodzic ma jeszcze 3 miesiące na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku w imieniu dziecka.

Postanowienie prawomocne i co dalej?
Po otrzymaniu prawomocnej zgody sądu na odrzucenie spadku, należy przed upływem ustawowego terminu biegnącego dalej po wydaniu przedmiotowego zezwolenia, złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku w sądzie lub przed notariuszem z powołaniem na otrzymaną zgodę sądu

    www.radca-poznan.eu

KancelariaSylwia Zaręba radca prawny