Odszkodowanie za skutki upadku na śliskim chodniku

Zima w pełni, pojawia się więc problem związany z nieodśnieżonymi chodnikami. Osoba, która poślizgnie się na nieoczyszczonym ze śniegu chodniku  i dozna z tego powodu szkody na prawo do odszkodowania.

Kwestie utrzymania w czystości nieruchomości oraz przylegających do nich chodników reguluje ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Zgodnie z art. 4 pkt 6 ustawy o drogach publicznych, chodnikiem jest część drogi przeznaczona do ruchu pieszego, zaś zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości, za chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Kto jest zobowiązany do utrzymania w czystości nawierzchni chodników?

Obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, należy do obowiązków właścicieli, użytkowników wieczystych tych nieruchomości, jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością. Przy czym nie zawsze obowiązek sprzątania chodnika będzie obciążał w/w podmioty np. właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

Zdarza się, że czynności porządkowe są zlecane przedsiębiorstwu, które zawodowo trudni się wykonywaniem takich czynności. Wówczas zastosowanie ma art. 429 k.c. zgodnie z którym „Kto powierza wykonanie czynności drugiemu, ten jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną przez sprawcę przy wykonywaniu powierzonej mu czynności, chyba że nie ponosi winy w wyborze albo że wykonanie czynności powierzył osobie, przedsiębiorstwu lub zakładowi, które w zakresie swej działalności zawodowej trudnią się wykonywaniem takich czynności.”  W takiej sytuacji za szkodę odpowiada  firma sprzątająca.

Dowody

Poszkodowany musi wykazać szkodę, zdarzenie, z którego ona wynika, oraz istnienie adekwatnego związku między zdarzeniem a szkodą, a także winę. Osoby zobowiązane do wypłaty odszkodowania często kwestionują, że chodnik był nieodśnieżony, dlatego warto zgromadzić materiał dowodowy. Można wykonać zdjęcia choćby aparatem fotograficznym, poprosić świadków zdarzenia o dane osobowe i adresy, aby można było ich zeznania wykorzystać w sprawie sądowej. Dowodami w sprawie mogą być także dokumenty prywatne, pisemne oświadczenia świadków wypadku o okolicznościach zdarzenia. Warto wezwać straż miejską albo policję (sporządzą notatkę, nieodśnieżenie chodnika jest wykroczeniem). Należy  zachować  dokumentację medyczną, rachunki i faktury  związane z leczeniem.

Roszczenia

W przypadku uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju  zdrowia można żądać  odszkodowania, które obejmuje m.in.  koszty leczenia (leki, wizyty lekarskie,  zdjęcia RTG, zakup sprzętu ortopedycznego, rehabilitacja), koszty  opieki sprawowanej przez osobę trzecią.   W ramach odszkodowania można się domagać  zwrotu utraconych zarobków, jeżeli w związku z leczeniem  zmniejszyły się możliwości zarobkowe poszkodowanego (np. zatrudniony na etacie przebywa na zwolnieniu chorobowym  i otrzymuje tylko  zasiłek w wysokości  80% wynagrodzenia).   Nadto należy się  zadośćuczynienia za doznane cierpienia psychiczne, wysokość świadczenia zależy od rozmiaru doznanych cierpień np.  bólu, czasu trwania rehabilitacji i leczenia, trwałych uszkodzeń ciała.  Gdyby na skutek wypadku zwiększyły się potrzeby poszkodowanego lub zmniejszyły się jego możliwości zarobkowe można żądać odpowiedniej renty.

Przed skierowaniem sprawy na drogę sądową warto wezwać osobę odpowiedzialną do dobrowolnego spełnienia świadczenia.
Spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe często mają wykupione ubezpieczenie, co umożliwia osobom pokrzywdzonym dochodzenie odszkodowania bezpośrednio od ubezpieczyciela.

www.radca-poznan.eu

KancelariaSylwia Zaręba radca prawny

5 myśli w temacie “Odszkodowanie za skutki upadku na śliskim chodniku

 1. leon 26 stycznia, 2014 / 8:37 pm

  Jak czytam kolejne wypociny o odszkodowania za śliskie chodniki to mam odruch wymiotny:
  Po pierwsze przepis mówiący o obowiązku uprzątnięcia nie zawiera ram czasowych. Po drugie zdarzenie może być przy nieruchomości z kilkoma współwłaścicielami. Po trzecie – co w przypadku gdy właściciel wyjedzie np na wakacje czy ferie? Po czwarte i najważniejsze – sprawa zarządca nieruchomości vs miasto Kraków o obowiązek dbania o nie swoją własność. Miasto przegrało. Nie można nakładać nawet ustawowo dbania o nie swoją własność.

  • radca prawny Sylwia Zaręba 26 stycznia, 2014 / 9:02 pm

   Niestety nie znam wyroku krakowskiego sądu, więc w tym zakresie nie będę się wypowiadała. Na dzień dzisiejszy obowiązuje ustawa, która nakłada określone obowiązki na właścicieli nieruchomości i jej nie przestrzeganie może rodzić odpowiedzialność odszkodowawczą. Ważne jest, że odpowiedzialność jest oparta na zasadzie winy. Jeżeli nie można postawić zarzutu właścicielowi, że nie uprzątnął chodnika ( np. nagle zachorował i nalazł się w szpitalu) nie będzie odpowiadał. W sytuacji nagłego opadu śniegu w nocy, jeżeli ktoś się poślizgnie też trudno postawić zarzut winy. Właściciel świadomy wyjazdu np. na ferie zimowe powinien zadbać o to by pod jego nieobecność, w razie potrzeby ktoś wykonał obowiązki ustawowe. W przypadku kilku współwłaścicieli odpowiedzialność jest solidarna (każdy z nich odpowiada).

   • leon 27 stycznia, 2014 / 6:23 am

    A nad ustawą zwykłą jest ustawa zasadnicza czyli Konstytucja gdzie jest określona zasada iż wszystkich prawo ma traktować jednakowo. A tymczasem ustawa dzieli na lepszych i gorszych. 20cm trawnika miedzy posesją a chodnikiem – nie trzeba odśnieżać, parking płatny – nie trzeba odśnieżać, dopuszczone parkowanie na chodniku – nie trzeba odśnieżać. Wobec powyższego albo wszyscy, bez wyjątków odśnieżają, albo nikt.
    Wróćmy też do nieokreślonych ram czasowych na uprzątnięcie śniegu i innych zanieczyszczeń. Kiedy to ma właściciel zrobić? 2 godziny od rozpoczęcia opadów? 6 godzin od ustania (jak np w niektórych umowach na odśnieżanie dróg niższej kategorii)? A może 2 dni po?

    Jest jeszcze inna kwestia, skoro właściciel wykonuje pracę na rzecz miasta/gminy itp to zgodnie z prawem pracy powinien otrzymać za nie wynagrodzenie. M.in. też za gotowość do pracy. I teraz skoro miasto nie wywiązuje się ze swego obowiązku to trudno oczekiwać iż druga strona też będzie to robić.

 2. radca prawny Sylwia Zaręba 29 stycznia, 2014 / 11:36 am

  Uprzątnięcie śniegu z chodnika może być uciążliwym obowiązkiem, szczególnie dla osób starszych. Przypomina mi się Pani, którą przez pewien czas pokazywano w telewizji, narzekała, że ma już swoje lata i musi „łopatować” a straż miejska chodzi i mandaty wystawia. Obawiam się jednak, że gdyby ten obowiązek w całości przerzucić na gminy, to mielibyśmy nieodśnieżone chodniki przez kilka dni.

 3. bartoszuk 17 lipca, 2018 / 5:22 pm

  Nie sprzątanie śniegu i lodu podczas zimy z chodników jest bardzo częstym wykroczeniem. Warto w takiej sytuacji znać swoje prawa i wiedzieć do kogo się zwrócić o wypłatę odszkodowania pieniężnego w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek nieszczęśliwego wypadku.
  Każdy właściciel prywatnej posesji powinien wywiązywać się z tego może mało przyjemnego, ale koniecznego przez wzgląd na innych obowiązku.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s